Den ekologiska andelen ökar

Kost & restaurang låg under 2014 på 22% ekologiska livsmedelsinköp. 

Förhoppningen är att öka andelen under år 2015.

Läs mer om klimatsmarta måltider i Kost & restaurang.

14 januari 2015