Kundundersökningar

Plats:
Grundskolor i Uppsala

Datum:
9 november - 22 november

Startar: 00:00

Under vecka 46 och 47 genomför Kost & restaurang kundundersökningar. Alla elever i årskurserna 2, 5 och 8 får svara på frågor om måltiderna och servicen i skolrestaurangerna.

Rektorer och förskolechefer får samtidigt svara på frågor hur de upplever Kost & restaurang som leverantör av måltider.

Vi tackar redan i förväg alla som svarar på enkäterna. Era svar gör att vi kan bli ännu bättre!