Omcertifiering IIP

Plats:
Alla kök i Kost&restaurang

Datum:
18 maj - 22 maj

Startar: 07:00
Slutar: 22 maj 2015 17:00

Logga Investors in people

Nu är det dags för Kost&restaurang att omcertifiera sig enligt IIP, Investors in People.

Att kvalificera sig som Investors in People visar på hög kvalitet i organisationens hela sätt att arbeta samt stärker både medarbetare, kundnytta och varumärke.

Certifieringen innebär att organistionen har medarbetare som är väl medvetna om sitt uppdrag, kan redogöra för verksamheten och känner sig delaktiga i besluten som tas.

På våren 2012 certifierades Kost & restaurang enligt IIP första gången. Då var Kost & restaurang den första fristående kommunala måltidsorganisationen som certifierats.