100% ekologiskt till 2023

I februari 2014 tog Uppsala kommun beslut om att kommunen ska nå 100% ekologiska livsmedelsinköp till år 2023. Det gäller alla verksamheter som är finansierade av kommunen, inte bara kommunala skolor och förskolor, utan även privat och kommunal äldreomsorg. Målet är ett av åtta etappmål i Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram. Här kan du läsa mer om hur Måltidsservice arbetar för att nå målet.

Moderna upphandlingar

Måltidsservice har genom moderna upphandlingar lyckats öka de ekologiska livsmedelsinköpen. Mer uppdelade upphandlingar har resulterat i fler leverantörer. Större krav på kvalitet har ställts på både varor och leverantörer. Fler ekologiska livsmedel har upphandlats. Med fler ekologiska livsmedel till god kvalitet och bra priser kommer andelen ekologiska inköp att öka.

Ekologiska livsmedel

De ekologiska livsmedel som används i samtliga restauranger idag är bland andra mjölk, hårt bröd, kaffe, vissa grönsaker samt gula ärter till ärtsoppan. Många kök köper också in ekologiska bananer, även om det kan vara svåra att få tag på ibland. Fisken som tillagas och serveras i våra restauranger är i stort sett alltid msc-märkt, vilket innebär att fisken fiskas på ett, för miljön, hållbart sätt. Även den färska nötfärsen vi använder är ekologisk. Pasta,ris, mjöl och tomatprodukter är exempel på andra ekologiska livsmedel som köps in.  

Vi utökar ständigt den ekologiska andelen genom att prova nya ekologiska produkter, laga nya rätter och bevaka marknaden.

Regelbundna uppföljningar

Måltidsservice har ett statistikprogram för att regelbundet och tydligt kunna följa upp livsmedelsinköpen. Målet för 2018 var 50% ekologiska livsmedelsinköp och det målet nåddes nästan. Målet för 2019 var att uppnå 50%. Det målet nåddes med råge. Måltidsservice landade på 55,2% ekologiskt 2019. För 2020 är målet 60% ekologiska livsmedelsinköp och ligger kvar på samma mål 2021.

Uppsala kommun kvalade 2020 in på Ekolmatscentrums Ekomatsliga. Läs mer

Mer växtbaserat, mindre kött

På våra menyer ökar andelen växtbaserade rätter i takt med att den ekologiska andelen inköp ökar. På skolans meny serveras vissa dagar flera växtbaserade alternativ och i seniorrestaurangerna efterfrågas fler gröna måltider. Förskolan serverar fler vegetariska rätter och minskar samtidigt på köttmängden. På menyerna och i serveringarna lyfter vi fram de växtbaserade alternativen.

Utbildningar och inspiration

Genom studiebesök och föreläsningar utbildas medarbetare i att arbeta mer med grönt och ekologiskt. Varje år erbjuds alla medarbetare utbildning genom "En hållbar eftermiddag", med olika föreläsare på temat hållbara måltider.

Britta Florén är miljöexpert på RISE forskningsinstitut och har utbildat medarbetare i matens påverkan på miljön. Anna Whalberg arbetar med hållbar mat på Världsnaturfonden och har utbildat i konceptet One Planet Plate. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har också utbildat i hur vi ska tänka kring inköp av hållbara livsmedel.

Övriga aktiviteter

Måltidsservice har också medverkat i Uppsala kommuns satsning på att klimatprofilera restauranger samt deltagit i Karolinska Institutets forskningsstudie kring klimatanpassade menyer.

Varje höst ordnas en måltidsmässa för medarbetare i Måltidsservice. Måltidsmässan fokuserar på ekologiskt och hållbart.  2020 års mässa blev digital på grund av pågående pandemi.

Uppdaterad: