100% ekologiskt till 2023

I februari 2014 tog Uppsala kommun beslut om att kommunen ska nå 100% ekologiska livsmedelsinköp till år 2023. Det gäller alla verksamheter som är finansierade av kommunen, inte bara kommunala skolor och förskolor, utan även privat och kommunal äldreomsorg. Målet är ett av åtta etappmål i Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram. Här kan du läsa mer om hur Måltidsservice arbetar för att nå målet.

Moderna upphandlingar

Måltidsservice har genom moderna upphandlingar lyckats öka de ekologiska livsmedelsinköpen. Mer uppdelade upphandlingar har resulterat i fler leverantörer. Större krav på kvalitet har ställts på både varor och leverantörer. Fler ekologiska livsmedel har upphandlats. Med fler ekologiska livsmedel till god kvalitet och bra priser kommer andelen ekologiska inköp att öka.

Ekologiska livsmedel

De ekologiska livsmedel som används i samtliga restauranger idag är bland andra mjölk, hårt bröd, kaffe, vissa grönsaker samt gula ärter till ärtsoppan. Många kök köper också in ekologiska bananer, även om det kan vara svåra att få tag på ibland. Fisken som tillagas och serveras i våra restauranger är i stort sett alltid msc-märkt, vilket innebär att fisken fiskas på ett, för miljön, hållbart sätt. Även den färska nötfärsen vi använder är ekologisk. Pasta,ris, mjöl och tomatprodukter är exempel på andra ekologiska livsmedel som köps in.  

Regelbundna uppföljningar

Måltidsservice har ett statistikprogram för att regelbundet och tydligt kunna följa upp livsmedelsinköpen. Målet för 2017 var 42% ekologiska livsmedelsinköp och det målet nåddes med råge. Målet för 2018 var att uppnå 50%. Det nåddes nästan. Måltidsservice landade på 49,1% ekologiskt 2018. För 2019 kvarstår målet på 50% ekologiska livsmedelsinköp.

Uppsala kommun kvalade 2018 in på Ekolmatscentrums Ekomatsliga. Läs mer

Mer växtbaserat, mindre kött

På våra menyer ökar andelen växtbaserade rätter i takt med att den ekologiska andelen inköp ökar. På skolans meny serveras vissa dagar flera växtbaserade alternativ och i seniorrestaurangerna efterfrågas fler gröna måltider. Förskolan serverar fler vegetariska rätter och minskar samtidigt på köttmängden. På menyerna och i serveringarna lyfter vi fram de växtbaserade alternativen.

Utbildningar och inspiration

Genom studiebesök och föreläsningar utbildas medarbetare i att arbeta mer med grönt och ekologiskt. Britta Florén är miljöexpert på RICE och har utbildat medarbetare i matens påverkan på miljön. Varje år erbjuds alla medarbetare utbildning genom "En hållbar eftermiddag", med olika föreläsare på temat hållbara måltider.

Medverkan i Ekomatsmålet

Måltidsservice medverkar naturligtvis i kommunens ekomatsgrupp för att, tillsammans med övriga aktörer i kommunen, samverka och bidra till 100%-målet.

På gång

Under 2016, 2017 och 2018 samarbetade Måltidsservice med kocken Paul Svensson. Samarbetet med Paul fortsatte även under 2019. Med föreläsningar, gästspel och matlagningsinspiration bidrar Paul med sitt kunnande på vår eko-resa. Läs mer och se bilder

Varje höst ordnas en måltidsmässa för medarbetare i Måltidsservice. Måltidsmässan 2018 fokuserade på ekologiskt och hållbart.

Uppdaterad: