Pixie på praktik

Pixie är kostvetarstudent vid Uppsala universitet och gör sin verksamhetsförlagda utbildning hos Måltidsservice.

Pixie ArnellHej! Jag heter Pixie Arnell och går termin 5 på kostvetarprogrammet vid Uppsala universitet. Sju veckor under denna termin är förlagda ute på en verksamhet, det vill säga praktik/verksamhetsförlagd utbildning. Min VFU gör jag hos Måltidsservice, på Uppsala kommun.

På grund av rådande situation är det distansarbete och distansstudier som gäller för många. VFUn blir således också på distans med några undantag. Jag ska trots det försöka lära mig så mycket som möjligt och jag ser verkligen fram emot att få en liten inblick i hur Måltidsservice arbetar.

Måltidsservice hälsar Pixie varmt välkommen och hoppas att du kommer att lära dig mycket, komma med många frågor och frmaför allt trivas hos oss!

23 september 2020