Måltidsmässa

Plats: Fyrishov

28 september

Tid: 10:00– 16:00

Välkommen på Måltidsmässa på Fyrishov fredag 28 deptember. mer information om mässan publiceras efter sommaren.