Uppsala i Ekomatsligan

2017 kvalade Uppsala kommun in på Ekomatcentrums Ekomatsliga.

Diplomutdelning på Ekomatsdagen 2017För att kvala in på Ekomatsligan ska kommunen under föregående år ha landat på minst 30% ekologiska livsmedelsinköp. Uppsala kommun handlade under 2016 34% ekologiskt och kvalade därmed in på årets liga. Flera representanter från Måltidsservice deltog på Ekomatcentrums Ekomatsdag 2017 och fick ta emot diplom av civilminister Ardalan Shekarabi.

Uppsala kommun fick dessutom ta emot ytterligare ett diplom. Uppsala är den kommun som ökat sina ekobrödsinköp mest under 2016, med hela 210%. Kommunen fick därför ett studiebesök på ett stort bageri som pris.

Totalt utgjorde de ekologiska inköpen  33% i Sveriges offentliga sektor under 2016. Regeringens nya mål är att 60% av livsmedelsinköpen i offentlig sektor ska vara ekologiska år 2030. Många av deltagarna på Ekomatsdagen tror att detta är fullt möjligt.

Uppsala kommun har satt 100% som mål till år 2023. 2018 har Måltidsservice som mål att nå 50% ekologiska livsmedelsinköp. 

Ekomatcentrum är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. 

Läs mer om Ekomatcentrum

18 januari 2018