Uppsala i Ekomatsligan

2019 kvalade Uppsala kommun in på Ekomatcentrums Ekomatsliga.

Ekomatsdagen

För att kvala in på Ekomatsligan ska kommunen under föregående år ha landat på minst 35% ekologiska livsmedelsinköp. Uppsala kommun handlade under 2018 45% ekologiskt och kvalade därmed in på årets liga. Flera representanter från Måltidsservice deltog på Ekomatcentrums Ekomatsdag 2019 och fick ta emot diplom av kocken Ulrika Brydling.

Totalt utgjorde de ekologiska inköpen 38% i Sveriges offentliga gastronomi under 2018. Regeringens nya mål är att 60% av livsmedelsinköpen i offentlig sektor ska vara ekologiska år 2030. Många av deltagarna på Ekomatsdagen tror att detta är fullt möjligt.

Uppsala kommun har satt 100% som mål till år 2023. 2020 har Måltidsservice som mål att nå 60% ekologiska livsmedelsinköp. 

Ekomatcentrum är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. 

Läs mer om Ekomatcentrum

Uppdaterad: