Uppsala i Ekomatsligan

2018 kvalade Uppsala kommun in på Ekomatcentrums Ekomatsliga.

För att kvala in på Ekomatsligan ska kommunen under föregående år ha landat på minst 35% ekologiska livsmedelsinköp. Uppsala kommun handlade under 2017 41% ekologiskt och kvalade därmed in på årets liga. Flera representanter från Måltidsservice deltog på Ekomatcentrums Ekomatsdag 2018 och fick ta emot diplom av miljöminister Karolina Skog.

Totalt utgjorde de ekologiska inköpen  36% i Sveriges offentliga sektor under 2017. Regeringens nya mål är att 60% av livsmedelsinköpen i offentlig sektor ska vara ekologiska år 2030. Många av deltagarna på Ekomatsdagen tror att detta är fullt möjligt.

Uppsala kommun har satt 100% som mål till år 2023. 2018 har Måltidsservice som mål att nå 50% ekologiska livsmedelsinköp. Samma mål gäller för 2019.

Ekomatcentrum är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. 

Läs mer om Ekomatcentrum

Uppdaterad: