Kök i förskolan

Måltidsservice driver alla kök i de kommunala förskolorna i Uppsala kommun.

Enhetschef
Wivianne Sundbom
18 januari 2018