Kök i förskolan

Måltidsservice driver alla kök i de kommunala förskolorna i Uppsala kommun.

Områdeschef
Daniel Gustavsson
Uppdaterad: