Offentliga måltidens dag

19 oktober

En dag då offentliga måltider i hela landet gör aktiviteter och uppmärksammar sin yrkeskår och sin verksamhet. Dagen har instiftats av Måltidsakademien och likt tidigare år förstärks den av MATtanken.