Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta Måltidsservice om du har frågor om maten och måltiderna. 

För att du ska få snabbast tänkbara service är det lättast att kontakta ansvarig person direkt, men är du osäker på var du ska vända dig, kan du skriva till vår gemensamma e-post.

maltidsservice@uppsala.se

Enhetschef
Gunilla Pernling
Enhetschef
Theres Mortensen
Enhetschef
Daniel Gustavsson
Enhetschef
Sandra Cuturic
Enhetschef
Wivianne Sundbom
Enhetschef
Danya Holmgren
Produktions- och inköpsansvarig
Malin Holfve
Utvecklingsledare
Sandra Harbom
Kvalitetsansvarig
Sara Nygårdh
Samordnare
Katarina Blomstrand
5 februari 2018