Ekologisk mat

I februari 2014 tog Uppsala kommun beslut om att kommunen ska nå 100% ekologiska livsmedelsinköp till år 2023. Det gäller alla verksamheter som är finansierade av kommunen, inte bara kommunala skolor och förskolor, utan även privat och kommunal äldreomsorg. Målet är ett av åtta etappmål i Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram. Här kan du läsa mer om hur Måltidsservice arbetar för att försöka nå målet.

Måltidsservices ekologiska mål

Utifrån det politiskt satta målet för hela kommunen har Måltidsservice delat upp i egna etapper för att öka andelen ekologiska inköp år för år.
Målet för 2021 låg på 60 % och 2022-2023 års mål är satt till 62 %.

Moderna upphandlingar

En förutsättning för att öka de ekologiska livsmedelsinköpen är att vara noggrann i upphandlingensarbetet och göra moderna upphandlingar. 
Mer uppdelade upphandlingar har resulterat i fler leverantörer. Större krav på kvalitet har ställts på både varor och leverantörer. Fler ekologiska livsmedel har upphandlats. Med fler ekologiska livsmedel till god kvalitet och bra priser kommer andelen ekologiska inköp att öka.

Ekologiska livsmedel

De ekologiska livsmedel som används i samtliga restauranger idag är bland annat mjölk, hårt bröd, bananer, kaffe, vissa grönsaker samt gula ärter till ärtsoppan. Fisken som tillagas och serveras i våra restauranger är i stort sett alltid msc-märkt, vilket innebär att fisken fiskas på ett, för miljön, hållbart sätt. Även den färska nötfärsen vi använder är ekologisk. Pasta,ris, mjöl och tomatprodukter är exempel på andra ekologiska livsmedel som köps in.  

Vi utökar ständigt den ekologiska andelen genom att prova nya ekologiska produkter, laga nya rätter och bevaka marknaden.

 

Uppdaterad: