Måltidsservice smakrika recept

Genom åren har många frågat efter våra recept och därför har vi skapat en digital kokbok med klimatguidade recept. Kokboken utökas löpande med nya recept.

Klimatguidade recept

Utgångspunkten är en så kallad klimatbudget för hållbar mat som är framtagen för att hjälpa att guida till hållbara måltider. Klimatbudgeten visar hur mycket klimatpåverkan våra måltider kan ha för att vi ska kunna nå Parisavtalets mål om maximalt 1,5 graders global uppvärmning. Budgeten är 9,8 kg koldioxidekvivalenter (CO2e) per person och vecka. För en lunch eller middag blir det i snitt 0,5 kg CO2e per måltid om man räknar med tillbehör som dryck, smör, bröd och sallad.

Symbol4, nytt förslag.png
En symbol utan ifyllda fält innebär att maträttens utsläpp är 1,3 kg CO2e per portion eller mer.
Dessa maträtter har högst utsläpp av CO2e på menyn. Klimatavtrycket kan variera mellan
veckans dagar och här har du förbrukat en stor del av veckans klimatbudget på en måltid.

Symbol1, nytt förslag.png                                                                               

En symbol med ett ifyllt fällt innebär ett bra steg på vägen och utsläppen här ligger mellan 0,9 och 1,2 kg CO2e per portion.

Symbol2, nytt förslag.png

En symbol med två ifyllda fält betyder att maträtten är bättre ur klimatsynpunkt än genomsnittssvenskens måltid. Detta motsvarar ett utsläpp på mellan 0,5 och 0,8 kg CO2e per portion.

Symbol3, nytt förslag.png

De maträtter som klarar klimatbudgeten har en symbol där alla tre fält är ifyllda. Detta motsvarar ett utsläpp på max 0,4 kg CO2e per portion.

Så här mycket koldioxidekvivalenter i kilo släpper ett kilo av följande livsmedel ut:
Livsmedel

 

Utvecklingsledare
Sandra Harbom
Uppdaterad:

Andra sidor under: Måltidsservice smakrika recept