Rätt plast på rätt plats

Plast är idag ett av de vanligaste materialen i vår vardag men tyvärr bidrar vår användning av plast till betydande koldioxidutsläpp. 99 procent av all plast som tillverkas idag är baserad på olja eller naturgas som är fossila råvaror och bidrar med koldioxidutsläpp både vid tillverkning och när den går till energiåtervinning efter användning.

Plastarbete.JPGKloka funderingar vid inköp

Plast är ett bra material, förutsatt att vi har rätt plast på rätt plats. Måltidsservice arbetar för att minska på användningen av plast, använda rätt plast och lägga vår plast på rätt plats.

Innan vi beställer en produkt tänker vi alltid igenom några punkter:

Behövs produkten?
Undersök om plastprodukten överhuvudtaget behövs.

Kan produkten ersättas med något annat?
Många gånger kan en plastprodukt ersättas med en annan produkt i ett annat material.

Finns produkten i återvunnen plast?
Om det finns ett behov av att köpa in produkten - undersök om den finns i återvunnen plast. Den är bäst ur både miljö- och klimatsynpunkt.

Går produkten att återvinna?
Den plast som har allra högst återvinningspotential ärtransparent eller ofärgad plast som består av en (1) plastsort. Ju ljusare färger desto bättre.

Finns produkten i förnybart material?
När du bedömt att plastprodukten eller produkten med plast i behövs köpas in, och den inte går att hitta i återvunnen plast, bör du undersöka om den finns i förnybart material. En förnybarresurs betyder att materialet består av råvara som vuxit i nutid, tex sockerrör, majs, sockerbetor eller cellulosa från träd.

Inget av ovanstående?
Om du inte kan påverka något av ovanstående - alltså att enda alternativet är fossil plast, så välj polyeten (PE) eller polypropen (PP). Dessa plasttyper har stor efterfrågan på marknaden och ökar sannolikheten att ditt avfall till slut blir till en ny produkt.

Mål för klokare plastanvändning

Vi är noga med att inte bara byta ut befintliga produkter bara för att de är av plast. Om de fungerar och vi redan har dem använder vi dem tills att de inte längre går att använda. Däremot är vi noga vid nyinköp att vi upphandlar och köper in bättre alternativ där det är möjligt. 
Plastgranuler som används i kökens grovdiskmaskiner bidrar till att mikroplaster hamnar i naturen och därför har vi bytt ut plastgranulerna mot nedbrytbara biogranuler.

Vi arbetar efter följande mål för att minska plastanvändningen:

- minska användningen av plasthandskar 
- vid nyinköp av utensilier, välja plastfritt (där det finns upphandlat)
- vid nyinköp av tallrikar, välja plastfritt

Uppdaterad: