Hållbar måltidsservice - ta hand om maten

Matsvinnet är ett slöseri som orsakar stor klimat- och miljöpåverkan och kostar mycket pengar. Den miljöpåverkan som maten ger upphov till under sin färd från jord till bord sker helt i onödan om maten ändå slängs i slutändan. Att synliggöra var matsvinnet uppstår gör det lättare att förändra arbetssätt för att minska matsvinnet.

2020 började Måltidsservice att mäta matsvinnet dagligen på grundskolan, gymnasieskolan och seniorköken. På förskolan mäter vi 1 vecka per termin. Vi arbetar både med att upplysa gästerna och uppmuntra till mindre tallrikssvinn samtidigt som köket har en handlingplan för att minimera svinnet från tillagningen.

Måltidsservice har ett gemensamt svinnmål och utifrån det sätter sedan köken tillsammans med kökschef individuella mål efter kökets förutsättningar. 

Vi har också deltagit i forskningsprojekt tillsammans med SLU för att öka samarbetet med skolan för att på så sätt minska svinnet. 

 

Uppdaterad: