Klimatguidade menyer

Ett av Måltidsservice hållbarhetsmål handlar om att minska utsläppet av växthusgaser från våra måltider. Vi vill också involvera våra gäster och hjälpa dem att göra egna val gällande matens klimatpåverkan när de äter hos oss. Därför startade vi ett projekt med klimatguidade menyer på gymnasieskolorna. Det fungerade väl och uppskattades och sen hösten 2021 har vi även klimatguidade menyer på högstadieskolorna.

Mål om minskat utsläpp av växthusgaser

Måltidsservice har som mål att minska utsläppet av växthusgaser från våra måltider. Växthusgaser mäts i enheten koldioxidekvivalenter (CO2e) som är ett samlingsbegrepp för olika typer av växthusgaser. Ju högre siffra, desto mer utsläpp. Måltidsservice har som mål att till 2030 ska växthusgasutsläppen vara max 1,25 kg CO2e per kg inköpt livsmedel vilket är i linje med Parisavtalets mål om maximalt 1,5 graders global uppvärmning. Det motsvarar 0,5 kg koldioxidekvivalenter per tallrik. Målet för 2023 är 1,5 kg.

Mer vegetariskt, mindre kött

På våra menyer ökar andelen "gröna rätter" (vegetariska och veganska rätter) i takt med att den ekologiska andelen ökar och för att kunna minska koldioxidutsläppen.
På skolans meny serveras vissa dagar flera gröna alternativ och det är något som efterfrågas allt mer även i seniorrestaurangerna. Förskolan serverar också fler gröna rätter och minskar samtidigt på köttmängden. På menyerna och i serveringarna lyfter vi fram de gröna rätterna så att de hamnar långt fram i linjen.

Klimatguidade menyer

klimatguidad affisch webb.jpg

För att underlätta för våra gäster att göra aktiva val  i Måltidsservices lunchrestauranger har vi tagit fram en klimatskala som visar vilken klimatpåverkan maträtterna på våra menyer har.

Märkningen sker i ett spann med fyra olika nivåer där varje maträtt är märkt med aktuell symbol. I skolrestaurangerna där vi klimatmärker måltiderna finns affischer uppe som beskriver vad de olika nivåerna innebär.

 

Uppdaterad: