Hållbara måltider som ett pedagogiskt verktyg

Måltiderna är ett tillfälle för elever och lärare att mötas men också ett bra tillfälle för eleverna att lära sig olika saker. Uppsala kommun har deltagit i ett EU-projekt om svinn, pedagogik och måltider och har nu samlat en del av de erfarenheterna för andra att ta del av. På den här sidan kan du som pedagog i skola och förskola få tips på hur du kan använda dig av pedagogiska måltider såväl för att få en bättre måltidssituation för barnen som för att öka kunskapen kring exempelvis hållbarhetsfrågor och annat som rör maten.

Nanna_056.jpg

Måltidspedagogik - ett användbart verktyg

Måltidspedagogik är lärandet om och med mat och måltider integrerat i den pedagogiska verksamheten med stöd i såväl läroplanen som i de nationella folkhälso- och miljökvalitetsmålen. 

Måltiderna kan vara ett bra tillfälle för elever och vuxna att mötas och att prata med varandra. Det kan även vara ett bra tillfäle att lära sig saker.
Till exempel kan man diskutera hur transport av livsmedel och matsvinn påverkar klimatet, vad man äter i olika kulturer och inom olika religioner, vad kroppen behöver för att må bra eller vad man äter idag jämfört med förr i tiden.

Hur kan man få in mer måltidspedagogik på skolan?

Prata gärna om mat och miljö innan, under och efter skolmåltiden för att knyta ihop lektionstillfällena till måltiderna. Använd gärna nedanstående tips:

Före måltiden

 • Presentera dagens meny
 • Medvetandegör eleven om att måltiden är en del av elevens lärande
 • Medvetandegör eleven om hur de globala målen länkar till skolmåltiden
 • Meddela om klassen är borta eller behöver ändra sin lunchtid

Under måltiden

 • Ta ansvar för den gemensamma måltidsmiljön
 • Var relationsskapande och tillsynsansvarig
 • Prata positivt om maten och måltiden
 • Äta i elevernas sällskap och vara en förebild. Sitta i gemenskap, uppmuntra och inspirera.
 • Uppmuntra eleverna att ta ansvar för den egna hälsan och vår gemensamma miljö i valet av mat.

Efter måltiden

 • Fånga upp diskussioner och synpunkter knutna till måltiden.
 • Utse en representant till skolans Måltidsforum (fd matråd)

Material att använda

Måltidsservice tillsammans med Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun har deltagit i EU-projektet LOWINFOOD, som är ett forsknings- och innovationsprojekt som går ut på att minska matförluster och matsvinn i EU genom att använda innovativa lösningar.
Läs mer om LOWINFOOD här

I projektet tog de medverkande skolorna fram undervisningsmaterial där de vävde in mat, miljö och matsvinn i övriga lektioner. Nu finns en del av materialet samlat och är fritt att använda av dig som pedagog!

Här hittar du pedagogiskt material om mat och miljö:

Tips på lektioner kopplade till mat och miljö (PDF, 57 KB)

Bra webbsidor om mat och miljö (PDF, 122 KB)

5 teman på 10 veckor - exempel från en skola (PDF, 182 KB)

 

 

Uppdaterad: