Lowinfood - ett EU-projekt om matsvinn

Måltidsservice har länge arbetat aktivt med att minska matsvinnet så när tillfället dök upp att delta i ett EU-projekt om matsvinn fanns ingen tvekan!

IMG_0287.JPG

Tillsammans med utbildningsförvaltningen deltar Måltidsservice i ett EU-projekt för att minska matsvinnet i skolorna.
Projektet heter LOWINFOOD och är ett forsknings- och innovationsprojekt som går ut på att minska matförluster och matsvinn i EU genom att använda innovativa lösningar.
Sverige är ett av 12 länder som deltar och med finns också 27 aktörer från de olika länderna, som t ex universitet, forskningsinstitutioner, nystartade företag, organisationer och företag inom livsmedelsbranschen. 

Delprojekt inom offentlig konsumtion

Inom projektet finns en rad delprojekt och Uppsala kommun är med i ett av dem som handlar om offentlig konsumtion. Uppsala kommun testar två olika innovationer inom delprojektet; ett utbildningskoncept och en matsvinnsvåg.

matvag.JPG

Matsvinn på schemat

På Eriksskolan, Vänge skola, Hågadalsskolan, von Bahrs skola och Västra Stenhagens skola har lärare och fritidspersonal under 10 veckors tid vävt in ämnet mat, miljö och matsvinn i den ordinarie undervisningen. Syftet är att testa om ett utbildningskoncept i måltids-pedagogik kan öka medvetenheten hos eleverna och på så sätt minska matsvinnet i skolorna.

Matsvinnsvåg 

Samma skolrestauranger har även matsvinnsvågar placerad vid diskinlämningen. Vågen visar hur mycket mat som slängts och eleven har också möjlighet att ge återkoppling tillbaka till köket varför hen slängde maten.

Många faktorer påverkar

Oavsett vilka slutsatserna blir av LOWINFOOD är det redan nu känt att det är så mycket mer än själva maten som påverkar matsvinnet, något Livsmedelsverket slog fast efter sin kartläggning av matsvinn i slutet av förra året. I ett klipp som SVT gjorde efter att den kartläggningen publicerades kan man se kocken Sofia från Nannaskolans kök när hon tipsar om hur man kan minska matsvinnet. Se klippet här:
Kocken: "Lugn och ro är a och o".

12 april 2022