Behovsanpassade måltider

Här finns information för dig som är i behov av anpassad mat. För att du ska få rätt mat är det viktigt att du meddelar i god tid.

Vid medicinska skäl

Grundskola

Om ditt barn behöver behovsanpassade måltider tar du som vårdnadshavare kontakt med skolsköterskan på ditt barns skola. För att ditt barn ska beviljas behovsanpassade måltider av medicinska skäl behövs ett utlåtande eller journalutdrag som styrker ditt barns diagnos från hälso- och sjukvården. Utlåtandet ska vara skrivet av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Ett utlåtande kan också vara ett utdrag från ditt barns journal från 1177/Mina vårdkontakter.

Utlåtandet/journalutdraget lämnas till skolsköterskan. Av skolsköterskan får ni en särskild blankett för elever i grundskolan som ni tillsammans fyller i och lämnar till köket.

Godkänd ansökan gäller tillsvidare, men utlåtandet och blanketten skall uppdateras vid förändringar i barnets kost. Vid byte av kommunal skola följer utlåtandet med i barnets journal, men en ny blankett behöver fyllas i hos skolsköterskan.

Förskola och gymnasium

För att ditt barn ska beviljas behovsanpassade måltider av medicinska skäl behövs ett utlåtande eller journalutdrag som styrker ditt barns diagnos från hälso- och sjukvården.

Fyll i blanketten och lämna till köket. Visa samtidigt upp ett utlåtande från läkare/dietist.

För läsåret 2021/2022: Ansökan om behovsanpassade måltider i förskolan och på gymnasiet (PDF, 170 KB)OBS gäller endast för förskola och gymnasium

Vid religiösa skäl

Måltidsservice erbjuder varje dag flera alternativ på menyn inkl fisk- och vegetariska maträtter.

Ta kontakt med kökschefen så hjälper hen er att hitta ett alternativ på menyn som passar.

Vid etiska skäl

Varje dag finns ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ på menyn för alla att välja på.

Grundskola

Ta kontakt med Elevhälsan på din skola om du önskar veganska måltider.

Förskola och gymnasium

Informera köket om du önskar veganska måltider.

Behovsanpassade måltider för dig som senior

Ansökan om behovsanpassade måltider i äldreomsorgen (PDF, 49 KB)

Kvalitetsansvarig och leg.dietist
Sara Nygårdh
Uppdaterad: