Offentliga måltidens dag

Offentliga Måltidens Dag är ett tillfälle för offentliga måltidsverksamheter i hela landet att visa upp sin verksamhet. Måltidsservice deltar genom en rad aktiviteter under dagen.

Offentliga måltidens dag loggaSyftet med Offentliga Måltidens Dag är att bidra till ökad yrkesstolthet för medarbetare i den offentliga gastronomin, ge ökad kunskap om offentliga måltider och bidra till givande diskussioner kring måltidsfrågor.

Måltidsservice deltar i dagen genom att ordna olika aktiviteter i köken, restaurangerna och serveringarna.

År 2020 infaller Offentliga Måltidens Dag torsdag 15 oktober och vi serverar då riktiga favoriträtter på menyerna. Det blir pizza eller tacobuffé på skolorna samt uppländska specialitéer för våra äldre gäster.

På gymnasieskolorna lanserar vi en klimatmärkning på menyerna och i alla skolkök pyntar vi för första gången med vårt nya visuella koncept av menytavlor och informationsskyltar.

Gästerna involveras i den mån det är möjligt i dagen. Kockarna berättar om sitt arbete i köket och på en del ställen finns utställningar, möjlighet till provsmakningar och musik till lunchen. 

Alla aktiviteter coronasäkras och anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska pågående smittspridning.

Läs mer om Offentliga Måltidens dag på MATtankens hemsida

Uppdaterad: