2023 års vinnare är Måltidsservice!

Måltidsservice får det ärofyllda Oxenstiernska priset.

blobid0.pngDet Oxenstiernska priset delades ut första gången under senare delen av förra århundradet till enskilda tjänstemän vid Uppsalas kommunledningskontor. Från 2015 har det övergått till att hedra administrativa enheter inom kontoret. Priset ges till en hjälpsam, tjänstvillig och flitig byråkratisk organisation.

Måltidsservice serverar dagligen mat till tusentals barn och äldre runt om i vår kommun. Samtidigt utvecklar de sin verksamhet med innovativa metoder inom bland annat hållbarhet och självförsörjning. Grattis till kommunledningskontorets egna pris, det Oxenstiernska priset!

Så här lyder motiveringen

Axel Oxenstierna har internationell lyskraft som något av det utmärktaste Sverige frambragt. Årets pristagare röner på samma sätt uppmärksamhet i landet som inspiration och bland det främsta som Uppsala kommun har att visa upp.

Pristagaren och Oxenstierna förtjänar att dela erkännanden på områden som nydaning, självförsörjning, hållbarhet och samhällsengagemang. I god Axel-anda märks särskilt pristagarens hunger att stödja utbildningsväsendet med effektiva insatser.

I den oroliga värld som kanslern och pristagaren mötte - tarfvades undsättning i förråd – som Axel framhöll. Vid Sveriges inträde i 30-åriga kriget var maten han ordnat en helt avgörande resurs för verksamheten. Mottagaren av årets Oxenstiernapris förstår det bättre än någon annan och tilldelas därför med varmhållen hand – Avdelning Måltidsservice!

2023 års vinnare är Måltidsservice

– Jag är hedrad över att vi på Måltidsservice förärats detta fina och vördade pris! Alla medarbetare i alla våra kök ska verkligen ta till sig detta och känna sig stolta över denna utmärkelse och över det fantastiska arbete de gör varje dag. Vi arbetar nu vidare med att vara lite bättre än vad vi var i går, säger Anders Sundin, avdelningschef, Måltidsservice.

11 december 2023