94 % av medarbetarna i Måltidsservice tycker att de gör ett meningsfullt arbete

Nu kan de glädjande siffrorna från årets medarbetarundersökning presenteras.

Paul och Kahled

Under mars månad genomförde anställda i Uppsala kommun en medarbetarundersökning. Svarsfrekvensen i Måltidsservice låg på 81 % och visar på ett stort engagemang.

Frågor besvarades inom områdena motivation, ledarskap, styrning och arbetssituation. Även andra frågor om till exempel jämställdhet och kränkande behandling ställdes. Måltidsservice har förbättrat sig i samtliga huvudområden sedan undersökningen gjordes förra året.

- Vi har ett mycket bra resultat överlag på Måltidsservice och ligger väl över övriga Kommunledningskontoret, säger måltidschef Anders Sundin. Störst förflyttning ser vi i ledarskapet där index gått upp från 77 (2019) till 80 (2020) och där en förbättrad arbetssituation och styrning är det som sticker ut.

82 % av Måltidsservice medarbetare skulle rekommendera arbetsplatsen till en vän eller kollega och 94 % tycker att arbetet är meningsfullt. I stort sett alla som svarat på enkäten är insatta i arbetsplatsens uppsatta mål och vet vad som förväntas av en i arbetet.

Naturligtvis finns områden att arbeta vidare på, men undersökningen visar på ett gott betyg för Måltidsservice som organsation och ett stort engagemang från medarbetarna.

27 april 2020