Ändrat lunchpris i seniorrestaurangerna

Från 1 januari 2016 höjs priset på kommunens seniorrestauranger till 50 kronor för en lunch för personer över 65 år.

Anledningar till det höjda priset är dels att äldrenämnden behöver vidta åtgärder för att få ekonomin i balans, dels ska lunchpriset följa den allmänna kostnadsutvecklingen. Dagens pris på 42 kronor har varit oförändrat under många år.

I och med höjningen till 50 kronor hamnar priset i nivå med matlådor som hemtjänsten levererar hem till vårdtagare. 

Personer under 65 år betalar idag 85 kronor för en lunch och det priset fortsätter att gälla efter 1 januari. 

Samtliga seniorrestauranger kommer att informera om det nya priset på affischer i restaurangen.  

11 december 2015