Beredskapsarbete pågår

På Livsmedelsverkets pågår ett arbete med att ta fram en beredskapshandbok för offentliga måltider.

Delar av Måltidsservice ingår i Livsmedelsverkets referensgrupp som arbetar med att ta fram en beredskapshandbok för offentliga måltider. I gruppen ingår bland annat måltidschefer från flera kommuner, måltidsutvecklare i olika regioner, beredskapssamordnare samt en kommunikatör.

Ur regeringens proposition om totalförsvaret går att läsa:

”Regeringen bedömer att det är angeläget att kommuner och regioner utvecklar sitt arbete med livsmedelsberedskapsfrågor, bland annat i anslutning till verksamhetsansvaret inom skola, vård och omsorg."

Efter flera workshops börjar arbetet struktureras upp och delområden att klargöras. En digital temperaturmätare, likt en checklista, har tagits fram. Krismenyer, livsmedel, lagerhållning och krislådor har diskuterats. Organisations-, personal- och kommunikationsfrågor tas upp. 

Ett par träffar återstår innan året är slut, sedan fortgår arbetet under 2021 och handboken beräknas vara klar under 2022. Den kommer då att bli ett bra verktyg för att säkerställa god beredskap inom offentlig gastronomi.

27 november 2020