Besök från Västerås

Uppsala och Västerås har en del gemensamt. Så bra att vi kan lära av varann.

Under veckan har Måltidsservice i Uppsala haft besök av motvarande organisation i Västerås. Måltidschefen och tre avdelningschefer från Västerås åkte till Uppsala och fick äta lunch på Rosendalsgymnasiet. Efter det följde utbyte av hur olika livsmedelsupphandlingar kan genomföras och hur kommunernas faktureringssystem fungerar.

Vi tackar Västerås för utbytet och hoppas på ett fortsatt gott samarbete.

16 april 2016