Besök på Jällaskolan

Produktutvecklingsgruppen i Måltidsservice besökte Uppsala yrkesgymnasium Jälla för att lära sig mer om deras produktion.

Studiebesök på Yrkesgymnasiet JällaUppsala yrkesgymnasium Jälla har ca 300 elever som utbildar sig till lantbrukare. Uppsala kommun har beslutat att Yrkesgymnasiet ska börja leverera kött, mjölk och eventuellt andra råvaror till köken i kommunen år 2020. 

Enligt ett politiskt beslut i Uppsala kommun ska återtaget från Jällagymnasiet öka. Idag använder sig restaurangen på Jällagymnasiet av kött från djur från den egna gården. Tanken är att kommunen ska ta vara på mer av det producerade köttet från gården.

Måltidsservice´s produktutvecklinggrupp gjorde ett studiebesök på Jällagymnasiet för att lära sig mer om produktionen av kött, produktionen av mjölk samt produktionen av cerealier.

Gunilla Meurling från Uppsala kommuns hållbarhetsavdelning berättade om Återtag Jälla.Driftedare Arvid Örde visade gruppen runt på gården och berättade om produktionen. 30 liter mjölk per ko och dag borde räcka till en del av Uppsalas skolelever!

Produktutveckingsgruppen var positiv till använding av råvaror från den egna kommunen. Nu återstår att se över hur logistiken ska fungera.

15 juni 2018