Besök till Mycklinge gård

Delar av produktutvecklingsgruppen besökte Mycklinge gård för att lära sig mer om grisar.

GrisarDelar av Måltidsservice´s produktutvecklingsgrupp besökte på höstlovet Mycklinge gård utanför Västerås. Gården föder upp grisar och har ca 2100 djur. En rundvandring i stallarna, föklaringar hur uppfödningen går till och en teoretisk "grisakademi" gav en större inblick i grisuppfödning.

Fläskproduktionen i Sverige är på väg uppåt och man tar vara på fler delar av grisen än tidigare. Sverige har höga krav på hur uppfödningen ska gå till och djurvälfärd diskuteras mycket.

Måltidsservice ställde i senaste upphandlingen av färskt kött höga krav på köttet och det ska vi även fortsättningsvis göra. Kanske finns det fler styckningsdetaljer att arbeta med i nästa upphandling?

3 november 2016