Bonden i skolan

LRF Mälardalen anordnade Bonden i skolan för första gången i Uppsala. Måltidsservice deltog på invigningen på Jällagymnasiet.

Invigning Bonden i skolanBonden i skolan anordnades för första gången i Uppsala. Måltidsservice var med på invigningen för att se hur aktiviteten fungerar och hur vi tillsammans med skolorna kan samarbeta kring matens väg från jord till bord.

Kommunalråd Erik Pelling invigde Bonden i skolan med att klippa band och hålla tal på halmbal vid Jällagymnasiet.

Det finns ett stort intresse för matens ursprung, men barnen i storstadsområdena saknar ofta kontakt och kunskaper om svenskt lantbruk och svensk matproduktion. Storstaden är ofta norm och klyftan mellan stad och land är större än någonsin. Nu skapas möjligheter att sprida kunskap om matens väg. Bonden i skolan är ett tillfälle för elever i årskurs f–6 att få uppleva vårt jord- och skogsbruk. Eleverna får på olika stationer följa jordens och skogens kretslopp med plantering, skörd och förädling och upptäcka matens väg till bordet. 

Tanken är att Bonden i skolan ska arrangeras ett par dagar per år i Uppsala. Utöver det finns digitalt material att använda i undervisningen.

Läs mer om Bonden i skolan

Bonden i skolan

15 september 2017