Du är en av 400

Vår webbsida fortsätter att vara välbesökt. Under första kvartalet hade vi drygt 36 000 besök.

Den webbsida du just nu befinner dig på har i snitt 400 unika besökare varje dag. Under första kvartalet hade Måltidsservice´s hemsida över 36 150 unika besökare.

Topparna ligger på måndagarna, då vi kan ha över 1000 besök. Den populäraste sidan är grundskolans meny, tätt följd av seniorrestaurangernas meny. Det märks också att besöken markant minskar under t ex sport- och påsklov.

 

 

·        98,5% av besöken är från Sverige, men vi har även besök från andra länder och delar av världen. 

14 april 2016