En hållbar eftermiddag

Måltidsservice bjöd på en hållbar eftermiddag med One Planet Plate, omvärldsanalys av Uppsala samt information om plastminskning.

En eftermiddag varje höst ordnar Måltidsservice en extra hållbar eftermiddag för alla medarbetare. Temat är Måltidsservice hållbarhetsarbete och i det fokuserar vi på aktiviteter och information kring Uppsala kommuns hållbarhetsarbete.

På årets hållbara eftermiddag föreläste Anna Wahlberg. Anna arbetar som programsamordnare för hållbar mat på Världsnaturfonden, WWF. Hon berättade om hur vi måste arbeta för att inte förbruka de 4 jordklot vi i nuläget använder varje år. Hon visade också hur arbetet med One Planet Plate, måltider för en levande planet, går till.

Inbjuden var också Maria Didi. Maria arbetar som omvärldsstrateg i Uppsala kommun. Hon berättade om vilka slutsatser kommunen kommit fram till efter årets kommungemensamma omvärldsanalys. Hur växer Uppsala, vilka utmaningar finns och hur berör det oss i Måltidsservice?

Slutligen uppdaterade vi oss på Måltidsservice hållbarhetsarbete. Ekologiska siffror för att nå årets mål, framtida svinnmätningar och fortsatt arbete med plastminskning.

Tack för en heltäckande eftermiddag med mycket information! Tack också till kollegorna i Vasaköket, som ordnat hållbart fika med provsmakning av veganska produkter från Ahlström Factory.

2 oktober 2019