Fina nomineringar till Uppsala

Tävlingen White Guide Junior/Senior går av stapeln varje år. Det är den enda tävlingen i Sverige som bedömer helheten i måltiden.

White Guide Junior/Senior bidrar till att höja kvaliteten på den offenliga gastronomin genom att lyfta fram och sprida goda exempel från skol- och seniormaten i Sverige. I tävlingen tittar man också på hur skolorna och boendena lyckats med samarbetet kring måltiderna. Ny kategori för året är Årets Pep-skola där skolor som arbetar aktivt både med fysisk aktivitet och servera goda, näringsriktiga måltider att premieras.

Efter flera år med fina nomineringar och priser i tävlingen, är i år Uppsala kommun nominerade i följande kategorier:

Årets gastronomiska rektor
Henrik Ljungblom, Nannaskolan

Årets klimatkök
Katedralskolan

Årets Pep-skola
Liljeforsskolan

Årets skolkock
Pitpiengpen Uddén

Årets skolrestaurang
Katedralskolan
Nannaskolan

Prisutdelningen äger rum vid en gala den 17 september i Malmö, vi önskar de nominerade lycka till!

24 maj 2019