Flogsta förskola certifierad

Flogsta förskola har fått höga poäng i qualisgranskning. Köket är en del i cerifieringen.

Flogsta förskolaQualis är ett kvalitetssäkringssystem som kan användas inom alla skolformer och fritidsgårdar. Granskningen omfattar alltifrån miljö och pedagogisk verksamhet till barnens säkerhet och trygghet.

Under granskningen besöktes köket, där Shagul Amin är ansvarig. Man uppmärksammade kökets instagramkonto och noterade speciellt barnens delaktighet och egagemang i matlagningen. 

Flogsta förskola fick 121 poäng av 126 möjliga i kvalitetsgranskningen. Det är det bästa resultat som någon förskola har fått någonsin i Sverige.

Förskolan firar med en sommarfest i juni. Måltidsservice säger grattis till de höga poängen!

31 maj 2018