Från plast till papperpåse

Nu är det papperspåse som gäller i Uppsala kommun för hantering av matavfall, både i privata hushåll och i kommunens verksamheter.

För att minska klimatpåverkan, användningen av fossil plast och spridningen av plastrester i naturen påbörjas nu bytet av plastpåsar till papperspåsar för matavfall. Måltidsservice kök är självklart med i arbetet. 

Genom att minska användningen av plastpåsar i samhället, bidrar vi till en klimatvinst genom minskat koldioxidutsläpp. Biogödseln, som blir kvar när man utvinner biogas, blir också fri från plast i och med bytet till papperspåsar. Denna biogödseln ska senare spridas ut på åkrarna och spridningen av plast i naturen minskar här med. 

5 oktober 2020