Kan ändrat arbetssätt i köken lösa effektbristen?

I projektet Flex-o-Mat samarbetar Måltidsservice och Skolfastigheter för att utforska olika sätt att jämna ut effektanvändningen i storkök.

+Idag används mer el än någonsin och i takt med ökad elektrifiering växer efterfrågan på el vilket orsakar effekt- och kapacitetsbrist i elnätet. Elanvändningen sammanfaller ofta under särskilda tidpunkter på dygnet vilket skapar effekttoppar som belastar elnätet. Om effekttopparna jämnades ut skulle kapaciteten i elnätet öka. 

Nu när mätdata från innan projektet startade och under projektet analyserat så kan man se att ändrat körsätt och beteendeförändringar i köken kan jämna ut effektanvändningen i storköken och därmed reducera effekttopparna. Minskad effektkonsumering i Uppsalas skolkök frigör el till andra behov och avhjälper effektbristen i Uppsala och hela Uppland.

Flex-o-Mat.pngVad innebär då dessa beteendeförändringar?

Jo det handlar till viss del om att ändra på invanda rutiner i köken. Till exempel att inte starta all utrustning samtidigt när kökets personal kommer till jobbet på morgonen. Utrustningen kan slås ingång i intervaller. Behöver grovdiskmaskinen slås igång på morgonen eller kan det vänta tills lunchen startar.

Men det handlar också om att tänka nytt när det gäller själva matlagningen. Tillagning på halv effekt i ugnar fungerar på de flesta maträtter och själva tillagningstiden förlängs endast med ca 20-25%. Själva tillagningen kan även startas i sekvens, vilket innebär att tillagning i ugnar och grytor startas med ca 5-10 minuters intervall. 

För att inte all tillagning skall ske på morgonen när det är stor
påfrestning på elnätet, så kan en idé vara nattmatlagning. Detta kan till exempel fungera när pulled pork, köttgrytor och rotfrukter står på menyn. Vissa rätter går även att förbereda på eftermiddagen innan servering till exempel lasagne.

Kökets personal kan se aktuell effekt på en bildskärm i köket och på så sätt reagera om för mycket utrustning är igång vilket ger för höga effekter.

Hur stor effekt kan då dessa förändringar ge?

Projektet har sett en sänkning med 20-25% i medeleffekt i de kök som deltagit i projektet och som har en visualiseringslösning samt arbetat med det nya arbetssättet som Flex-o-mat lett fram till.

27 januari 2023