Genom aktiv menyplanering minskade restaurangerna sina utsläpp

Alla medverkande restauranger har minskat sina utsläpp från luncherna-flera med över 30%.

MorotssoppaProjektet Klimatprofilering av restauranger har drivits av Uppsala kommun under 2 år fram till sommaren 2020. Under denna 2 års period har projektet bidragit till att minska utslätt av växthusgaser från mat som serverats på restauaranger i Uppsala samt att gästerna gjorts mer medvetna om matens klimatpåverkan. Både privata och offentliga restauranger har medverkat. 

Sedan starten har 10 kök med totalt 16 restauranger klimatprofilerats. Restauranger som deltagit har fått utbildning samt tillgång till ett IT-verktyg som mäter olika råvarors klimatutsläpp. Ingredienser med hög klimatpåverkan har sedan bytts ut mot ingredienser med lägre. För att uppmuntra kunder till att välja rätter med låg klimatpåverkan, har klimatavtrycket för luncherna visualiserats på menyn. 

För att äta inom planetens gränser ska en måltid ska inte släppa ut mer än 0,5 kilo koldioxidekvivalenter (CO2e), enligt en definition från WWF. Detta har flera av projektdeltagarna lyckats med. Restaurangen på Rosendalsgymnasiet lyckades komma allra lägst och landade på ett genomsnitt på 0.44 kilo CO2e per lunch. Även flera andra av kommunens gymnasieskolor sticker ut med låga utsläpp, däribland Celsiusskolan och Fyrisskolan. 

Inom projektet togs även en webbaserad utbildning för klimatsmart mat fram. Den är öppen för alla och tar bara ca 25 min.  

 

 

17 juni 2020