God jul

2020 har inte varit som andra år. Nu önskar Måltidsservice alla gäster ett gott slut på året och ser fram emot ett friare och friskare 2021.

God jul

Nu lider det märkliga året 2020 mot sitt slut och Måltidsservice sammanfattar året. En hel del tillställningar har pausats och skjutits upp, och vi har lärt oss att hålla digitala möten och träffar i större utsträckning. Samtidigt har vi deltagit och ordnat en del aktiviteter för att skapa trevliga måltider för våra gäster.

I början av året hamnade Tiundaskolan på en fin andraplats i den nationella tävligen SkolmatsGastro. Under året har kök från Måltidsservice sedan deltagit i både White guide junior och Arlas Guldko. Vårt samarbete med kocken Paul Svensson har fortsatt, om än i mindre utsträckning.

Temaveckor kring hållbarhet i kombination med streetfood och nya livsmedel har visat sig på menyerna och vi har arbetat aktivt för att nå årets ekologiska mål på 60%. Vi har också deltagit i ett par studier kring planetsmartare måltider och livsmedel. Tillsammans med kommunens hållbarhetsavdelning lanserades också en digital utbildning i mat och klimat och vi har haft kurs i att skapa ätbara buketter. I oktober uppmärksammades Offentliga måltidens dag tillsammans med andra aktörer inom offentlig gastronomi i Sverige.

I augusti öppnade vi en ny restaurang på Ellen Fries gymnasium och restaurang Porfyren har fått ett nytt utseende med större utbud. Restaurangen på Johannesbäcksskolan öppnade också på nytt i början av året.

Måltidsmässan blev en digital mässa och måltidsgalan blev en fin film där många härliga priser delades ut. Grattis igen alla vinnare!

Samarbetet med våra kunder och gäster har under året förbättrats ytterligare, då vi varit tvugna att hjälpa och stötta varann på ett helt annat sätt än tidigare. Vi har också byggt upp tänket kring att vara utrustade i kris och fått användning för våra krisförberedande åtgärder.

Nu önskar vi alla våra gäster, samarbetspartners och uppdragsgivare en riktigt smakrik och god jul. Tack för ett gott samarbete under det gågna året 2020. Ta hand om varandra.

22 december 2020