Gott idag och i framtiden - Måltidsservices följer upp hållbarhetsmålen för 2022

Hållbar mat kräver en helhetssyn där alla delar hänger ihop, därför jobbar vi på Måltidsservice brett för att skapa hållbara måltider. Nu följer vi upp hur det gick med hållbarhetsmålen för 2022.

Gott idag och i framtiden.jpg

Hållbara mål 

På Måltidsservice brinner vi för matfrågan och vill att vår mat ska vara god och uppskattad samtidigt som den är hållbar för såväl miljö, klimat och hälsa. Vi vill ta ett gemensamt ansvar för den värld vi lämnar efter oss till kommande generationer genom att sätta upp mål, arbeta för att nå dem samt följa upp målen vi satt.

Vi har mål inom fem olika hållbarhetsområden;
Ekologiskt
Klimatpåverkan/koldioxidekvivalenter
Svinn
Plastanvändning
Effektsmart beteende i storköken (nytt från i år)

Läs mer om hur vi arbetar med olika områdena här

Målbild

År 2030 ska alla livsmedel som Uppsala kommun köper vara ekologiska. Det gäller både verksamheter som kommunens driver själva och verksamheter som kommunen finansierar. Samma år ska klimatpåverkan vara högst 1,25 kilo koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilo inköpt livsmedel. Sedan 2020 mäter vi matsvinnet dagligen inom grundskola och gymnasium samt 2 veckor per år på förskolan. Målet vi har är 50 g svinn per ätande på grundskola och gymnasium samt 80 g per ätande på förskolan. 

Statistik och uppföljning

Klimatmål och ekologiskt

Måltidsservices uppföljning visar att klimatpåverkan från inköpta livsmedel år 2022 var 1,6 kilo CO2e per kilo inköpt livsmedel och att 59,2 procent  av Måltidsservice inköpta livsmedel var ekologiska. Det innebär att vi inte riktigt nådde upp till våra ambitiösa mål vi satte för 2021 inom dessa två områden. Det har varit svårt att öka de ekologiska inköpen ytterligare med de ökade livsmedelspriserna vi sett under året och får därför nöja oss med att nästan ha nått upp till 60 %, vilket är i linje med regeringens ekologiska mål för offentliga måltider till år 2030.

Svinn

Mätningen av svinn som gjordes på förskolan under året visade 89 gram totalt svinn per ätande, så målet nåddes inte helt men vi är på god väg. Skola och gymnasium däremot klararde årets mål och landade på 48,7 gram totalt svinn per ätande. 

Mål om minskad plastanvändning

När det gäller mål om att minska plastanvändningen har vi under 2022 bytt ut diskmaskinernas granuler från plastgranuler till nedbrytbara biogranuler och inför 2023 återupptagit mål kring att minska användningen av portionsförpackat margarin, som varit pausat under pandemin. Glädjande har vi lyckats minska portionsförpackat margarin med nästan 40 % jämfört med 2021 trots att detta inte ens var med i hållbarhetsmålen för 2022!

Effektsmart arbetssätt i köken - en del av hållbarhetstänket

Mål behöver vara mätbara för att följas upp, så även inom hållbarhet. Att arbeta med förändrat arbetssätt i köken för att kapa effekttoppar och använda elen smartare är svårt att mäta, men Måltidsservice har under året arbetat hårt med att implementera nytt tänk i köken och inom ett projekt tillsammans med Stuns energi, som vi berättat om i tidigare nyheter, har man sett att vårt arbete gett effekt. Ett förändrat körsätt i köket sänker eleffektuttaget vid matlagning avsevärt, ungefär med 25%.
Inför 2023 fortsätter vi arbetet med förändrat arbetssätt och klokare användning av vår utrustning för att minska effekttopparna. Vi följer upp detta på enhetsnivå och låter alla kök själva ta fram sina arbetssätt och följa upp om de arbetar utifrån dem.

2023 års hållbarhetsmål

Med världsläget och de höga priserna på livsmedel, som inte ser ut att gå ned närmaste tiden, kan det kännas svårt att sikta mot ambitiösa hållbarhetsmål, men vi vill fortsätta framåt och kommer även 2023 göra vårt bästa för att nå dem!

Hållbarhetsmål 2023.jpg

Psst! Vecka 12 infaller Måltidsservices årliga klimatvecka, då jobbar vi ännu intensivare med vårt hållbarhetsarbete. Håll utkik efter nyhet om det längre fram!

16 mars 2023