Grönt i förskolan

Livsmedelsverket har kommit med nya råd för måltiderna i förskolan. Mer grönt är en av uppmaningarna.

   

Nu har de nya råden om måltiderna i förskolan lanserats av Livsmedelsverket. Jämfört med den tidigare versionen är råden nu mindre detaljstyrande och lägger större vikt vid måltiden som helhet. 

Råden är tänkta att användas i kommunerna och förskolorna som stöd i folkhälsoarbetet att för att främja bra matvanor hos barnen i förskolan.

Råden handlar mycket om det pedagogiska arbetet kring måltiderna och att måltiden är mycket mer än det som ligger på tallriken. Att t e x uppmuntra barnen att smaka och utforska nya smaker samt att låta barnen vara med i matlagningen i köket, är exempel som kan stimulera barnens intressen runt måltiderna.

I råden finns även förslag på att man t ex kan planera måltider och menyer utifrån det vegetabiliska och sedan lägga till animalier i rätten. 

När det gäller det gröna tänket har Måltidsservice och Uppsala kommun kommit en bra bit på vägen. På förskolorna i Uppsala serveras gröna måltider två gånger varje vecka.

Läs Livsmedelsverkets råd om måltider i förskolan

Läs mer om måltiderna i förskolan i en artikel i Upsala Nya Tidning

3 oktober 2016