Hållbar livsmedelskonsumtion - Vad innebär det?

EAT-Lancet-kommissionen har räknat på en hållbar livsmedelskonsumtion. Vad kan Måltidsservice bidra med?

EAT-Lancet-kommissionen är en stor internationell forskargrupp som har räknat på en hållbar livsmedelskonsumtion. De ger konkreta siffror och tips.

Vad är en hållbar livsmedelskonsumtion? Hur ska vi äta mer hållbart? 

För att nå en mer hållbar konsumtion behöver befolkningen i Norden äta mer grönsaker, byta ut raffinerade kolhydrater till fullkorn, kraftigt minska konsumtionen av rött kött (gris, nöt och lamm) och minska sockerintaget. Begränsa tex intaget av rött kött till 100 gram/vecka och ät istället mer baljväxter, 125 gram/dag.

Vad kan vi göra i Måltidsservice kök för att servera hållbara måltider?

Komissionen ger också en hel del konkreta tips för storkök. Minska svinnet, använd smaker, tekniker och nya livsmedel, fånga in olika matkulturer och sätt växterna i centrum. Det är några av råden för att laga måltider inom planetens gränser.

Läs mer om rapporten på Livsmedelsverkets hemsida

28 januari 2019