Hållbar Måltidsservice - vi nådde svinnmålet igen

Måltidsservice genomför regelbundet svinnmätningar i alla skolrestauranger. I vårens mätning nådde vi målet. Nu ska även förskolorna börja mäta svinnet.

SoptunnaMåltidsservice genomför regelbundet svinnmätningar i skolrestaurangerna. Vi mäter tallrikssvinn, produktionssvinn och förrådssvinn. Vi kallar projektet Hållbar måltidsservice - ta hand om maten.

I vårens gemensamma mätning kastades 24 g mat/tallrik. Genomsnittet i Sverige ligger på 30 gram/portion. Målet för Måltidsservice var att komma under 25 g/portion. Grattis alla ni som lyckades med det!

Svinnet kommer att börja mätas på några förskolor också. Ett pilotprojekt dras igång under våren. Några förskolor har köpt in vågar, pratat om vad matsvinn är och ska genomföra sin första mätning.

Matsvinnet måste minska - och det kan vi hjälpas åt med tillsammans!

16 april 2018