Höstens svinnmätning genomförd

Hållbar måltidsservice - ta hand om maten. Så heter Måltidsservice projekt där vi regelbundet mäter matsvinnet gemensamt i alla våra skolkök.

Matsvinnet mäts och registreras dagligen i Uppsala kommuns skolkök. Nu har Måltidsservice kraftsamlat för att också mäta hur mycket mat som slängs på förskolorna.

Hållbar måltidsservice - ta hand om maten. Så heter projektet där matvisnnet mäts och noteras, för att sedan följa upp siffrorna och göra upp planer för åtgärder.

I höstens mätning kastades i genomsnitt 22 gram mat per tallrik. Målet var att högst 20 gram per tallrik skulle kastas. Målet nåddes alltså inte, men eftersom snittsiffran i Sverige ligger på 30 gram kastad mat per tallrik, så visar Uppsalas skolor ändå ett gott resultat när det gäller kastad mängd mat.

Måltidsservice tackar förskolorna för gott samarbete kring mätningarna. Mängden kastad mat måste minska och tillsammans kan vi uppnå det!

29 oktober 2020