Internationellt besök

Måltidsservice välkomnade ett 40-tal studenter från hela världen. Lunch på Vaksalaskolan följdes av en presentation om kommunens hållbarhetsarbete.

Studenter från SLUEtt 40-tal studenter läser ett mastersprogram som heter Sustainable development på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU,  i Uppsala. Studenterna kommer från olika delar av världen och har olika bakgrund och utbildning.

Efter en förfrågan om en närmare presentation av offentliga måltider, Uppsala kommuns mål på 100% ekologiska livsmedelsinköp och en presentation om upphandlingar och avtal välkomnade Måltidsservice den internationella gruppen. 

Studiebesöket började med en god skollunch på Vaksalaskolan. Många var mycket imponerade av utbudet och att fri skollunch serveras i Sverige. Efter "swedish fika" hölls en presentation om aktiviteter på Måltidsservice, de avtal vi har, hur vi arbetar med våra leverantörer och hur vi arbetar med hållbara måltider.

Vi hoppas att studenterna fick ett bra intryck av Uppsala kommun och dess hållbarhetsarbete. Att få en inblick i den kostnadsfria skollunchen med flera rätter att välja på verkade ge ett imponerande intryck på de flesta. En del studenter ville veta mer om hur vi arbetar med våra lokala leverantörer och hur vi når en önskan om mer närproducerat.

Tack till Viktoria och hennes medarbetare för en revlig lunch och till alla studenter: Lycka till med fortsatta hållbarhetsstudier!

15 april 2019