Klimatguidade menyer på gymnasieskolan

Nu klimatmärker vi menyerna på gymnasieskolan. Projektet startade den 15 oktober, på Offentliga måltidens dag.

Ett av Måltidsservice hållbarhetsmål handlar om att minska utsläppet av växthusgaser från våra måltider. Vi vill också involvera våra gäster och hjälpa dem att göra egna val gällande matens klimatpåverkan när de äter i våra restauranger. Därför startade vi ett pilotprojekt med klimatguidade menyer på gymnasieskolorna. Projektet startade den 15 oktober, på Offentliga måltidens dag.

Måltidsservice har som mål att minska utsläppet av växthusgaser från våra måltider. Växthusgaser mäts i enheten koldioxidekvivalenter (CO2e) som är ett samlingsbegrepp för olika typer av växthusgaser. Ju högre siffra, desto mer utsläpp.

Våra menyer och de inköp köken gör är de styrmedel vi har att påverka hur mycket utsläpp vi bidrar med, därför satsar Måltidsservice på att ha klimatsmarta rätter på menyn, minska andelen nötkött, handla grönsaker efter säsong och noga följa upp alla inköp.

För att underlätta för våra gäster att göra aktiva val i Måltidsservices lunchrestauranger sätter vi ut symboler där man kan se vilken klimatpåverkan maträtterna på våra menyer har. Märkningen sker i ett spann med tre olika nivåer, se bilden ovan. 

Läs mer om hållbara måltider

Läs informationsbladet om klimatguidade menyer (PDF, 244 KB)

15 oktober 2020