Kost & restaurang deltog på braschdagarna

Kost & restaurang deltog på branschdagarna i Stockholm. Intresset var större än väntat.

Sandra Harbom och Malin Holfve representerade Kost & restaurang på Kost & närings branschdagar i Stockholm. Måltidsrepresentanter från den offentliga gastronomin i hela Sverige deltog och det blev mycket diskussioner om goda exempel och projekt i landet.

Kost & restaurang berättade vid sitt bord om hur vi arbetar med kundkommunikation och medborgardialog. Vår externa webb (den du tittar på nu), den årliga Måltidsmässan och det välbesökta Gränbyeventet var exempel på det.

Besöken och frågorna vid bordet var över fler än väntat. Många var nyfikna på hur vi arbetar med kommunikationen i Uppsala kommun. Kanske leder det till framtida studiebesök och inspiration ut i landet.

17 november 2015