Kost & restaurang fick ta emot Årets utmärkelse

Styrelsen för Teknik & service tilldelar medarbetarna på Kost & restaurang Årets utmärkelse 2015. Grattis alla medarbetare!

DiplomUnder onsdagskvällens julbord fick Björn Carlsson, måltidschef i Uppsala kommun, ta emot pris och diplom för Årets utmärkelse.

I motiveringen fanns många fina hyllningar till Kost & restaurang. 

Med stort engagemang och ansvar verkar organistaionen för måluppfyllelse gällande kommunens inriktningsmål om 100% ekologisk mat år 2023. 

Nytänkande och framåtblickande inom skolmåltidsområdet har också gjort att verksamheten uppmärksammats i tex White Guide Junior.

Genom stor nyfikenhet och aktiv omvärldsbevakning verkar Kost & restaurang för att våra medborgare får en bättre måltidsupplevelse. Verksamheten arbetar också aktivt med att ta tillvara sina medarbetares kompetens. Under devisen Mat alla dagar hela livet levererar Kost & restaurang med stor professionalism och god serviceanda mat som gör gästerna mätta, nöjda och glada.

Grattis alla duktiga medarbetare i Kost & restaurang! Verksamheten byter för övrigt namn till Måltidsservice efter årsskiftet.

10 december 2015