Krisberedskap i Västerås

Delar av Måltidsservice besökte förra veckan Västerås kommun för att se hur de arbetat fram en krisberedskapsplan.

Västerås kommun har under drygt ett års tid arbetat fram en gedigen beredskapsplan. Delar av ledningsgruppen i Måltidsservice besökte Västerås för att lära sig mer om arbetet kring planen och för att ta del av goda exempel. 

Samarbete med många aktörer i kommunen, fokus på avgränsningar och mycket kreativitet har präglat arbetet. En drivande projektledare är också nyckeln till ett framgångsrikt arbete.

Besöket kompletterades med lunch på en lågstadieskola där det praktiska krishanteringsarbetet i köket diskuteras.

Många tack till säkerhetsansvarige Johan och måltidschef Bosse för att ni delat med er av era efarenheter och för ett gott mottagande i Västerås!

4 februari 2019