Måltidsservices krisberedskapsarbete

Vad gör vi om det blir strömavbrott eller vattnet i staden förorenas? Hur länge räcker maten om det blir kris? Detta är frågor Måltidsservice ställt sig själva, allt för att vara rustade om eller när kriser av olika slag uppstår.

Krisberedskapsvecka i Uppsala kommun

Förra veckan hade Uppsala kommun sin årliga krisberedskapsvecka när extra fokus läggs på att synliggöra och påminna om det arbete som behöver göras för att vara förberedda om eller när en kris kommer.

Måltidsservices krisberedskapsarbete

Måltidsservice har under flera år arbetat aktivt med att stärka upp hela måltidsorganisationen i händelse av en kris.
Några exempel på vad Måltidsservice har gjort är att ta fram krismenyer med enkla rätter som skulle vara möjliga att laga även med exempelvis begränsad elförsörjning samt ta fram både centrala och lokala livsmedelslager bestående av matvaror med lång hållbarhet som kan förvaras i rumstemperatur.

Vi har också gjort en sk kontinuitetsplan och skapat en krispärm med viktig information samlad, som exempelvis telefonnummer till leverantörer och inom egna organisationen. Krispärmen finns både digitalt och utskriven i papperformat ifall datorerna inte fungerar.

Uppmärksammat arbete

Både inom kommunen och utanför har Måltidsservice uppmärksammats för att ligga i framkant när det gäller arbetet med krisberedskap.

I  senaste numret av branchföreningen Kost & närings egen tidsskrift "Förenade Måltider" finns en intervju med Måltidsservices avdelningschef Anders Sundin, som bland annat berättar om hur vi tänker när vi bygger nya kök för att redan från början ha med oss ett tänk kring krisberedskap i köket.

Alla kan förbereda sig

Många tycker att planering för kriser känns deprimerande och kanske till och med skrämmande, men genom att förbereda sig för det värsta och ha tänkt till redan innan något händer blir situationen och störningarna för invånare mycket mindre, såväl vid små som stora krissituationer.

Vill du få tips vad du själv kan göra för att förbereda dig hemma för en kris, finns många bra idéer på exempelvis livsmelsverkets hemsida om livsmedel vid kris

8 oktober 2021