Läs resultatet från senaste svinnmätningen

Under vecka 20 mättes tallrikssvinnet i grundskolorna och gymnasieskolorna. Läs resultatet.

Måltidsservice genomför regelbundet svinnmätningar i skolrestaurangerna. Vi kallar projektet Hållbar måltidsservice - ta hand om maten.

Vårens gemensamma mätning visar att 26 gram/tallrik åker i soptunnan. Det är samma siffra som förra våren. Genomsnittet i Sverige ligger på 30 gram/portion vilket var målet för vårens svinnmätning. 

I samband med svinnmätningen informeras både skolan och eleverna om att en mätning är på gång och vad mat som hamnar i soptunnan innebär. Måltidsservices mål är att ständigt minska svinnet och vi arbetar vidare med gemensamma svinnmätningar och att samarbeta med skolorna.

2 juni 2016