Leverantörsträff på gång

När stora livsmedelsupphandlingar ska göras väljer Måltidsservice att träffa tänkbara leverantörer.

Pasta Uppsala kommun köper livsmedel för många miljoner varje år. Bara i Måltidsservice kök serveras det 34 000 måltider varje dag.

Med några års mellanrum görs stora livsmedelsupphandlingar. Nu bjuder Måltidsservice in tänkbara leverantörer till en träff med information om kommande livsmedelsupphandlingar. Träffen äger rum den 4 april.

Är du en leverantör som har möjlighet att leverera stora mångder livsmedel? Är du intresserad av träffen? Välkommen att ta kontakt via e-post.

13 mars 2017