Leverantörsträff på gång

Varje år upphandlar Uppsala kommun livsmedel för ungefär 110 miljoner kronor och målet är att 100 % av de upphandlade livsmedlen ska vara ekologiska 2023.  För att lyckas med det är det viktigt att skapa en ömsesidig förståelse mellan upphandlare och leverantörer och skapa goda samtal och dialoger kring offentliga livsmedelsupphandlingar. 

Med några års mellanrum görs stora livsmedelsupphandlingar. Nu bjuder Måltidsservice in tänkbara leverantörer till en träff med information om kommande livsmedelsupphandlingar. Träffen äger rum tisdag 4 april.

Är du en leverantör som har möjlighet att leverera stora mångder livsmedel? Är du intresserad av träffen? Välkommen att ta kontakt via e-post.

1 april 2017