Lunchlådor till gymnasieelever som har distansundervisning

I en pandemi där många elever har distansundervisning är det inte självklart hur lunchsituationen ska lösas.

 
Olika lösningar har funnits under olika perioder, men sedan tre veckor tillbaka har ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen och Måltidsservice lett till att gymnasieelever som har distansundervisning har möjlighet att hämta lunchlådor på en närliggande förskola.

Eleverna meddelar sin rektor om de vill beställa mat och beställer sedan lunchlådorna digitalt. De utvalda förskoleköken förbereder lådorna enligt beställning och eleverna får hämta ut dagens matlåda under en viss tid på dagen. Maten som serveras i lunchlådan är kall och eleven får själv värma sin mat när den ska ätas.

Danya Holmgren är den på Måltidsservice som är ansvarig för att det ska fungera med lunchlådorna. Hon berättar:

"Hämtning av matlådor från förskoleköken runt omkring i Uppsala kommun har överlag fungerat bra. Ett visst bortfall av elever som beställt men inte har hämtat sin låda, vilket lett till en del svinn."

Hittills har det inte varit någon anstormning av elever som vill beställa matlådor, men den här lösningen ser till att den elev som vill och behöver har möjlighet att få mat även när de har distansundervisning.

17 mars 2021